Muqaddimah


بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده سبحانه وتعالى بمحامد قدسه ونشكره على ما انعم علينا من النعم والمنة والرحمة التي بها وسيلة لنيل فضله وكرمه وقد قص الله سبحانه وتعالى سيرةالانبياءوملائكته عبرة لمن تعقل و تفكر بجميع خلقه كيف خلق الله الخلق بقدرته وارادته ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه سيد الثقلين المنفرد بزمانه الى اخر وقته المبعوث با الحنيفيه السمحة الى كافة امته وعلى اله واصحابه الذين هم يتمسكون في دينه اما بعد
Pujian nan Pengagungan selalu kami pujakan kepada Allah swt. dengan berbagai bentuk pujian dan penyucian, serta syukur bi-Al Hal Wa Al-Maqol selalu kami persembahkan kepadaNYA atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan. Yang dengan nikmat itulah akan diperoleh keutamaan dan kemulyaan dunia akhirat.
Sungguh Dia telah mengisahkan berbagai kepribadian para Utusan dan para MalaikatNYA sebagai ibroh serta tauladan bagi mereka yang berakal dan mau berfikir tentang kejadian makhluk-makhlukNYA yang tercipta dengan luar biasa di atas nalar manusia. Dia begitu sempurna menguasai atas segalanya.

Doa kami, semoga Rahmat dan keselamatan Alloh SWT. Senantiasa kami peruntukkan pada insan utusan juga kekasihNYA yang menjadi tuan dan panutan bagi manusia dan yang sama dengan manusia (Jin). Insan yang di utus Tuhannya dengan membawa agama yang mudah dicerna juga diterima. Agama yang membawa berkah untuk alam seisinya. Dan semoga doa yang kami panjatkan senantiasa mengalir kepada seluruh keluarga dan syahabat junjungan besar kami Muhammad saw.
Dengan Risalah kecil ini yang memuat tentang terciptanya Nabi Adam As serta awal terciptanya Manusia dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan yang harus di tinggalkan, semoga menghantarkan kami kepada jalan yang diridhoi Allah swt. serta di golongkan pada kelompok hamba yang dicintai. Amin.


Malang. 03 pebruari 2008
Penulis


Nur Aziz